Titova do br.34, SPO lamela A/II

Novosti iz struke

Slika
ALMBIH je pripremio DODATAK I Registra za lijekove Bosne i Hercegovine 2019, gdje se može naći spisak lijekova koji su dobili dozvolu za stavljanje lijeka u promet na tržištu Bosne i Hercegovine (prva registracija) u periodu od 01.01-30.06.2019. godine.Dodatak I možete preuzeti ovdje . (ALMBiH)
Slika
Nosioci dozvola za stavljanje u promet lijekova sa aktivnom supstancom febuksostat BERLIN CHEMIE / Menarini BH d.o.o. i Farmavita d.o.o. u dogovoru sa Evropskom agencijom za lijekove i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) uputili su pismo zdravstvenim radnicima...
Slika
Nosilac dozvole za stavljanje u promet lijeka Tyverb, Novartis BA d.o.o. je u saradnji s Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) uputio pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni terapijske indikacije zbog nedostatka podataka o djelotvornosti lapatiniba u odnosu na...
Slika
Nosilac dozvole Roche d.o.o.-Roche Ltd. u dogovoru sa Evropskom agencijom za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH), obavještava relevantne zdravstvene radnike o sljedećem: Sažetak Nakon primjene lijeka Actemra (t...
Slika
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, odnosno njen Glavni ured za farmakovigilancu i materiovigilancu u Mostaru, pripremila je i objavljuje svoj drugi izvještaj o neželjenim djelovanjima lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini .(ALMBiH)
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR