Titova do br.34, SPO lamela A/II

On-line edukacija

Slika
  Poštovane koleginice i kolege,  Obavještavamo Vas da će kompanija „MYLAN“ doo, Sarajevo  u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje - webinar na temu:    „Terapijske smjernice za osteoartritis – koja je uloga kristaliziranog glukozamina ?“   „Smjernice u liječenju osteoartri...
Slika
Poštovane koleginice i kolege   Obavještavamo Vas da će kompanija „Lek Pharmaceuticals d.d., Predstavnistvo u BiH, Sarajevo u saradnji sa Komorom magistara farmacije Tuzlanskog kantona održati stručno predavanje - webinar na temu: Adria Virtualni panel: „ Jesu li druge viroze nestale sa COVID-om“...
Slika
Poštovane koleginice i kolege,   Kompanija Bayer doo planira dana 02.07.2020. godine sa početkom u 19h održati webinar na temu: "Nepridržavanje terapije pacijente može koštati života", koji suorganizira zajedno sa Komorom magistara farmacije TK i koji će biti bodovan sa 2 boda u skladu sa Pravilni...
Slika
Poštovane kolegice i kolege,krajem septembra Komora magistara farmacije TK ostvarila je saradnju sa web portalom za kontinuiranu medicinsku edukaciju CME.ba. Ovom saradnjom svim članovima Komore omogućeno je da besplatno putem ovog portala ostvare kontinuiranu edukaciju i u on-line verziji, a ce...
Slika
Tuzla, 27.10.2015.godine                                                                                  Broj: 01-385/15 Na osnovu člana 35. Statuta Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst) broj 200/15 od 07.05.2015. godinete člana 7 stav (2). i članka 11. stav (3) Pravilnika o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stru...
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR