Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Vijesti

Slika
Tuzla, 23.02.2021.godine Broj: 01-458/21     PREDMET: Poziv za I redovnu i izbornu sjednicu Skupštine                       Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, dostavlja se Dana 02.03.2021. godine (utorak) sa početkom u 18,00 sati, održat će se Prva Redovna (verifikacijska), a nakon nje i izborna sjednica Skupštine Komore magistara farmacije TK. Sjednica će se održati u prostorijama DRAMAR Centar Tuzla, kongresna sala, III sprat. Za Sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: D N E V N I R E D: Donošenje odluke o ve...
Slika
                                                             OBRAZAC 9/2020   REDOVNI IZBORI ZA RUKOVODEĆE ORGANE KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK, 02.03.2021. GODINE, TUZLA   KANDIDACIJSKA LISTA    ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA   U Upravni odbor Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona bira se sedam (7) članova. Potrebno je zaokružiti jednog, a najviše sedam predloženih kandidata.   KANDIDATI (redoslijed je određen abecednim redom prema prezimenu):   ARAPČIĆ MELISA (PZU «IBN - SINA», TUZLA) BEKTIĆ NERMIN (JZU „GRADSKE APOTEKE TUZLA“) MIŠIĆ DŽENITA (MEDICAL INSTITUT...
Slika
Tuzla, 18.01.2021. godine Broj: 01-167/21   Na osnovu  Tačke VI Odluke o raspisivanju izbora za delegate u Skupštini Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, broj: 01-1044/20  od 23.12.2021.godine, Upravni odbor Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, na svojoj XVII redovnoj sjednici, održanoj 18.01.2021. godine, donosi:     RJEŠENJE o utvrđivanju konačnog broja i konačne liste delegata u Skupštini Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona      Nakon dostavljenih prijedloga iz izbornih jed...
Slika
Na početku kalendarske godine Komora ce na Web stranici objaviti imena članova i datum isteka licence za tekuću godinu. Najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja licence, stručna slulžba Komore je dužna obavijestiti magistra farmacije da je dužan da podnese zahtjev za relicenciranje.  Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.(OBRASCI U PRILOGU) PREZIME I IME DATUM ISTEKA LI...
Slika
Poštovane kolegice i kolege,   Upravni odbor Komore je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za delegate u Skupštini i rukovodeće organe Komore (Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti) na mandatni period od četiri godine (2021-2025), Odluku o utvrđivanju izbornih jedinica i broju delegata u Skupštini i Odluku o imenovanju Izborne komisije.   Pozivaju se svi magistri farmacije članovi Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona koji su zaintereso...
0 0