Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Konkursi

Slika
APOTEKA LINEA GRADAČACKONKURS ZA PRIJEM RADNIKA- MAGISTAR FARMACIJE ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME (M/Ž) 1 ZAVRŠEN FARTMACEUTSKI FAKULTET 2 POSJEDOVANJE LICENCE 3 RADNO ISKUSTVO NIJE PRIORITETMJESTO RADA GRADAČAC.KONKURS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNOG MJESTA. KONTAKT TEL: 035-819-482
Slika
PRIVATNA APOTEKA "ARNIKA" GRAČANICA   KONKURS magistar faramcije (m/ž) Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos u Privatnoj Apoteci „Arnika“ Gračanica za magistra farmacije koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa mora ispunjavati i sljedeće uslove: da ima visoku stručnu s...
Slika
JAVNI OGLAS Za prijem u radni odnos direktora PZU Medic Life Gradačac     PZU Medic Life Gradačac, raspisuje oglas za prijem u radni odnos:– Direktora ustanoveKandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:– da je završio farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije– da posjeduje važeću licencu za samostalan ra...
Slika
Oglašavamo konkurs za prijem na radno mjesto medicinsko - komercijalnog saradnika u oblasti zdravstva.   DiaLine je mlada kompanija posvećena podršci liječenju dijabetesa i komplikacija dijabetesa brižno odabranim prirodnim proizvodima nadopune prehrani i sveobuhvatnim programima eduka...
Slika
PZU Apoteka "HA-PHARM" Šički Brod raspisuje oglas za imenovanje direktora ustanove: Uvjeti: Završen farmaceutski fakultet; Položen stručni ispit; Odobrenje za samostalan rad - licenca; Ispunjeni uvjeti iz člana 66. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Posjeduje vozačku dozvolu,   Prijave i sve informacije...
0 0